O nás

Vážení rodiče, zavítali jste na stránky Skautského Střediska 11 v Ostrava-Zábřehu. Zde bychom Vás rádi seznámili s podstatou skautingu (neboli Junáku) a s naší střediskovou činností.

O čem je Junák:

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy, stanovenými zakladateli skautského hnutí.

 

 

 

 

 

 

 

Náš cíl:

Naším cílem je přispět k výchově generace, která bude mít vzdělání, sebevědomí, cit, ambice, schopnost správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly současnosti i budoucnosti. Je to práce mravenčí, někdy nevděčná, ale krásná a rozhodně smysluplná. Potýkáme se s různými problémy, nedostatkem ochotných lidí, času, peněz, mnohdy také s nepochopením, ale naše výsledky za to stojí. Smyslem těchto webových stránek je seznámit Vás s tím, kdo jsme a co děláme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vypadá náš program?

Základem našeho pravidelného programu jsou schůzky, které se konají vždy jednou týdně a to podle následujícího harmonogramu:

Pondělí 16:15-17:20 skautky(holky od 10-15let) se. Pralinka (Tereza Pražáková) (+420732861909)

Útery 16:15 – 17:45 světlušky(holky 6 - 10 let) se. Kača (Kateřina Kučová) (+420 737 461 676)

středa 16:15 – 17:45 vlčata (kluci 7 - 10 let) br. Peťa (Petr Pražák) (+420 732 929 856)

Úterý 16:15 – 17:45 skauti (11 - 15 let) br. Medved (Jan Švihel) (+420 776 305 418)

 

Schůzka trvá obvykle hodinu a půl a převážně si na ní hrajeme, učíme se některé základní dovednosti, kreslíme, zpíváme, povídáme si a podobně. Kromě schůzek máme zpravidla dvakrát až třikrát do měsíce ještě další akce. Výprava může být jednodenní, na kterou vyrážíme většinou v sobotu ráno (kolem 7-9hod.) a míříme do přírody v blízkém okolí Ostravy. Návraty máme okolo 17.-18. hodiny. Pokud je výprava na více dní (dvou až pětidenní), jedeme na ni obvykle spolu s dalšími oddíly z našeho střediska. Ubytovaní jsme obyčejně v chatkách, chalupách, skautských klubovnách, v letním období jezdíme také pod stan. Vícedenní výpravy míváme většinou jednou za dva měsíce. Vyvrcholením naší činnosti je letní tábor, na který jezdíme pravidelně prvních čtrnáct dní v červenci. Pokud máte nějaké další otázky nebo zájem svého potomka přihlásit do jednoho z našich oddílů, neváhejte a zavolejte na jedno z výše uvedených čísel. Více kontaktů na naše vedoucí naleznete zde.

Se skautským pozdravem, Vedoucí oddílů